ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਹੀ ਸਕੂਲ ਕਿਵੇਂ ਚੁਣੀਏ 2024

how-to-choose-the-right-school-for-your-children
how-to-choose-the-right-school-for-your-children

ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਹੀ ਸਕੂਲ ਕਿਵੇਂ ਚੁਣੀਏ? | How to choose the right school for your children? (ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ ਕਿਵੇਂ ਚੁਣੀਏ?)| how to get your child into the best school | how do parents choose a school for their child | how to choose a school for your child in india

ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਹੀ ਸਕੂਲ ਕਿਵੇਂ ਚੁਣੀਏ | How to choose the right school for your children in 2024

ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਹੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਔਖੀ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਤੂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਹੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਸਵਾਰ ਸਕੇ।

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਟਿਪਸ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਚੁਣਨ ‘ਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਚੁਣਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਕੀ ਹਨ | What are the Best Ways to Choose a School for Kids

ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਾਪੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਸਕੂਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਢੁਕਵਾਂ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਜੋ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ-

1. ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਨਿਮਰ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (The teacher in the school should be of polite nature)

ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਛੱਡ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਓਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਉੱਠਦਾ, ਬੈਠਦਾ, ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਆਦਿ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਾਡ-ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ।

2. ਘਰ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕੇ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ (The distance from home to school should be as short as possible)

ਅਕਸਰ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਘਰ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਦੂਰ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ 2 ਜਾਂ 4 ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਸਹੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਓਨੀ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਖੇਡਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਉੱਚੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹੋਮਵਰਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

3. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ (From the point of view of the safety of the students)

ਜਦੋਂ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੁਰੀ ਖ਼ਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਪੇ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਜਨਬੀਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹੋਣ।

4. ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (School and Board Information)

ਜਿਸ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਸਕੂਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ (Syllabus) ਸਾਰੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਸਕੂਲ PSEB/CBSE/ICSE ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਬਦਲਣ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਸੇ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਕੂਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਪਾਠਕ੍ਰਮ (Syllabus) ਬਦਲਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

5. ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ (As per the convenience of the school)

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾਪੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ (Auditorium), ਖੇਡ ਦਾ ਮੈਦਾਨ, ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ, ਇਨਡੋਰ ਗੇਮਾਂ ਅਤੇ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਟਾਇਲਟ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

6. ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਅਨੁਸਾਰ (school fees)

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਖੇਤਰ ਵੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਾਂਗ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।

ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖੋਜ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਘੱਟ ਫੀਸਾਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

7. ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇ ਚੁਣਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ (Freedom to choose subjects for children)

ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।? ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਮਝਦਾ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਓ।

ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ।

8. ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ (Your child does not need tuition)

ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਸਕੂਲ ਚੁਣੋ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਚੋਣ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਝੱਲਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ।

9. ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ (Good curriculum is also necessary for your children)

ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਕਈ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ, ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਨਾਟਕ, ਸੰਗੀਤ, ਮਨੋਰੰਜਨ, ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਆਦਿ |

ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ? (What do today’s parents look for while choosing a school for their children ?)

ਸਾਰੇ ਮਾਪੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹਰ ਪੱਖ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ।

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਿਖਿਅਤ ਅਤੇ ਉੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (Teachers should be more trained and higher posted)

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਕਿ ਜਿਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਵਧੇਰੇ ਸਿਖਿਅਤ ਅਤੇ ਉੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੰਵਾਰਨ। ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਅਤ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਧਿਆਪਕ (Positive and reliable teacher)

ਜਿਸ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਣ ਕਿ ਉਥੋਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਹੋਣ। ਜੇਕਰ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਝਿੜਕਣਾ ਅਤੇ ਚੀਕਣਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਅਧਿਆਪਕ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ (teachers who interact with children)

ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਕੂਲ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਝੇਵੇਂ ਭਰੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ, ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲਦੇ-ਮਿਲਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਵੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।

ਅਧਿਆਪਕ ਜੋ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ (Teacher who teaches positive discipline)

ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ, ਪੀਣਾ, ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਬੋਲਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਨਾ ਕਿ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾਵਰ ਸੁਭਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸੁਭਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ।

ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਗੁਰੂਕੁਲ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ ? (What is the difference between ancient Gurukul and modern school ?)

ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ “ਗੁਰੂਕੁਲ” ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਸਾਰ ਨੇ “ਗੁਰੂਕੁਲ” ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੇ “ਗੁਰੂਕੁਲ” ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ।

ਗੁਰੂਕੁਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ (Benefits of studying in Gurukul)

ਗੁਰੂਕੁਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਅਤੇ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਦੀ ਵਿਹਾਰਕ ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ।

ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਸੀ। ਗੁਰੂਕੁਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਯਤਨ ਸਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਗੁਰੂਕੁਲ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਗੁਣਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਕੀਤਾ।

ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਗੁਰੂਕੁਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਜਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਜੋਂ ਧੋਤੀ ਅਤੇ ਕੁੜਤਾ ਪਹਿਨਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂਕੁਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਣ।

ਆਧੁਨਿਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ (Advantages of studying in modern school)

ਆਧੁਨਿਕ ਸਕੂਲ “ਗੁਰੂਕੁਲ” ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਨ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਗਭਗ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ. ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਖੇਤਰ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ/ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਸਕੂਲ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਣ ਲਈ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ (AC) ਜਾਂ ਪੱਖਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬੈਲਟ, ਬੈਜ ਅਤੇ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੀ, ਗਣਿਤ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪਰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂਕੁਲ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਗੁਰੂਕੁਲ ਕਾਫ਼ੀ ਸੀ। ਪਰ ਆਬਾਦੀ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ ਕਿਵੇਂ ਚੁਣੀਏ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।

Total
0
Shares
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts
India-in-21st-century
Read More

21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਭਾਰਤ

21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਭਾਰਤ: ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨੀਆ…