Freelancing Explained in Punjabi 2024: Is Freelancing Free ?

Freelancing Explained in Punjabi
Freelancing Explained in Punjabi

Freelancing Explained in Punjabi: ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? – ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ Freelancer ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਘਰ ਬੈਠੇ ਪੈਸੇ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਉਣੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੇਖ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਰ ਬਣ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੈਸੇ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਈਏ?

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਿੰਗ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 68% ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ। ਅਤੇ ਜੋ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ (ਕਿਧਰੇ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ) ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬੌਸ ਦੀ ਚਿੱਕ-ਚਿਕ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਿੰਗ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਿੰਗ ਤੋਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਿੰਗ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ।

Freelancing Explained in Punjabi

ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? | What is Freelancing in Punjabi?

Freelancing ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੁਨਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣਾ। ਆਓ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਨਾਲ ਸਮਝੀਏ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੈੱਬ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਵੈਬ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਮਾਹਰ ਦੀ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ Freelancing ਜਾਂ Freelancing Jobs ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੋ Freelancing ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ Freelancer ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Freelancing ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਫਰਮ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਗਾਹਕ ਲੱਭਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਇੱਕ ਕਲਾਇੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਕਲਾਇੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਲੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਸਟਮਰ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਟਿੰਗ ਹੀ ਵਧੀਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਉਹ ਗਿਆ ਹੈ।। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਜਾਂ ਹੁਨਰ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਨਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਔਨਲਾਈਨ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਿੰਗ ਨੌਕਰੀਆਂ | Some Online Freelancing Jobs

 1. ਲਿਖਣਾ | Writting
 2. ਔਨਲਾਈਨ ਟੀਚਿੰਗ | Online Teaching
 3. ਬਲੌਗਿੰਗ | Blogging
 4. ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ | Graphics Designer
 5. ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੰਮ | Advisor
 6. ਵੈੱਬ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ | Web Designing
 7. ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ | Digital marketing
 8. ਲੋਗੋ ਡਿਜਾਇਨ | Logo Design
 9. ਵੀਡੀਓ ਐਡੀਟਿੰਗ | Video Editing

ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? | How to do freelancing?

ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ Freelancing ਇੱਕ ਹੁਨਰ ਅਧਾਰਤ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰਾਂ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੁਫਤ ਵਿਚ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ?

ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਓ, ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਭਾਵ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬਿਹਤਰ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਦੇ ਸਕੋ. ਹੁਨਰ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਿੰਗ ਜੌਬ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ?

ਕੀ Freelancing ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕਿਸਮ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ Freelancing ਨੌਕਰੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਹਨ. ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

 1. ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਲੈਪਟਾਪ | Laptop
 2. ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ | Internet Connection
 3. ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ | Smartphone
 4. ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਖਾਤਾ | Gmail Account
 5. ਬੈੰਕ ਖਾਤਾ | Bank Account

ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ Paypal Account, Insta Mojo, Pioneer ਆਦਿ।

Freelancing ਨੌਕਰੀ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ?

ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ Freelancing ਜੌਬ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਇਸ ਲਈ ਜਵਾਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਿੰਗ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਘੇਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਹਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ।

ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਿੰਗ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਵਿਚੋਲੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹਨ।

ਗ੍ਰਾਹਕ ਅਤੇ Freelancer ਦੋਵੇਂ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਿੰਗ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਕਲਾਇੰਟ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਰ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਕੰਮ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ Freelancing ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਿੰਗ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਿੰਗ ਜੌਬ ਆਫਰਿੰਗ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 5 Freelancing Jobs ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ

1. Toptal – ਟਾਪਟਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਟਾਪਟਲ ਯਾਨੀ ਟਾਪ ਟੈਲੇਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਿਆਨ, ਹੁਨਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

2. Peoplehour – Peoplehour ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੀਜ਼ਿੰਗ, ਵੈੱਬ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿਕਾਸ, ਲਿਖਣਾ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦ, ਫੋਟੋ ਰੀਟਚਿੰਗ / ਸੰਪਾਦਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ।

3. Freelancer – Freelancer.com ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਿੰਗ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੰਮ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ।

4. Upwork – ਅੱਪਵਰਕ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਿੰਗ ਜੌਬ ਆਫਰਿੰਗ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

5. Fiverr – Fiverr.com ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਿੰਗ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 5 bids ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਰਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਚੰਗਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ?

ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ Freelancing ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ Freelancing ਕੀ ਹੈ? ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?

ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੇਖ ਪਸੰਦ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲੇਖ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Recommeded Articles:

4.5/5 - (11 votes)
Total
0
Shares
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Previous Article
what_is_delivery_margin_in_zerodha

What is Delivery Margin in Zerodha?

Next Article
Share Market Explained in Punjabi

Share Market Explained in Punjabi 2024: ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀ ਹੈ?

Related Posts